1

Myel Complex – Стимулира завръзването, предпазва от окапване на завръзите, благоприятства нарастването на месестата част на плодовете.
Вижте още…

2

Mylmar – Активиране на вегетативното развитие при неблагоприятни климатични условия.
Вижте още…

3

Caisa – Предотвратява физиологични нарушения, дължащи се на недостиг на калций.
Вижте още…

4

Molek – Бързо действащ системен продукт, катализатор на биосинтеза на захари и пигменти.
Вижте още…

5

Myelfer – Органичен комплекс от желязна сол под формата на разтворими микрогранули.
Вижте още…

6

Myelfer Ferti – Много добро действие срещу вече появила се железна хлороза.
Вижте още…

7

Amynelos – Много ефективен за възстановяване на вегетативното развитие след биоклиматичен стрес – засушаване, градушка, ниски температури, болестни състояния и др.
Вижте още…

8

Mylhum – Структурира на почвата, подобрява водното съдържание и освобождава блокираните катиони в почвата.
Вижте още…

9

Nitromyel – Концентриран разтвор на нейонен азот с инхибитор на нитрификацията с цел да се избегне традиционното окисление на азота до нитрат.
Вижте още…

10

Nitromyel Ferti – Внасянето му осигурява достатъчно азот на растенията и слага край на допълнителното масово използване на азотни торове и традиционно торене.
Вижте още…

11

Tryven – За листно подхранване и допълване на кореновото хранене на всички видове култури – зеленчукови, овощни, лозя, житни, фуражни, технически, цитрусови и декоративна растителност.
Вижте още…

12

Nutriflow Vinedo – Хомогенна течна смес от NPK и вторични елементи (Мg и SO3), за използване и усвояване чрез листата или корените.
Вижте още…

13

Nutriflow Citrus – Хомогенна течна смес от NPK, за листно и кореново приложение.
Вижте още…