Луис Карлос

Съсобственик на Аиса Балкан ООД

Доктор по химия. Преподава химия в продължение на 25 години в университета във Валенсия, Испания. Главен изпълнителен директор и генерален координатор на научноизследователската и развойна дейност на AISA Aditivos inteligentes S.A.

Димитриос Цепетонидис

Съсобственик на Аиса Балкан ООД

Магистър, инженер агроном, специалност Растителна защита. Завършил Аграрен университет гр. Пловдив

Йорданка Пандева

Управител

Магистър, инженер агроном, специалност Растителна защита. Завършила Аграрен университет гр. Пловдив

Тел.: 0743 24 220; e-mail: manager@aisa-balkan.com

Аделина Раева

Технически сътрудник

Завършва образованието си – Право.

e-mail: office@aisa-balkan.com