Cuore Cristal:

  • При зеленчукови култури за контрол на мана;
  • При лоза за контрол на мана и бактериоза;
  • При овощни за предпазване от струпясване, бактериен пригор и бактериоза;
  • За зимна дезинфекция на лозя и овощни.

Read More

Alud:

  • При зеленчукови култури действа срещу Fusarium и Verticilium;
  • При лоза силно повишава имунитета на растенията;
  • При овощни за борба с мана;
  • Прилага при смолотечение, предизвикано от почвени и коренови гъбни инфекции.

Read More
Продукти за земеделие

1Нашите продукти за земеделието се основават на технология, наречена Молекулно системно хранене с фитосанитарно действие. Използването му позволява да намалим оперативните разходи както и потреблението на вода в селското стопанство. Тези фитонутриенти и растително защитни средства са молекулярни системни структури без остатъчна токсичност в почвата, растенията и водата.

Продукти и добавки за ХВП

2Добавките за хранително-вкусовата промишленост, произведени от Aisa Aditivos Inteligentes SA, са иновативни по отношение на своя състав и начин на действие. Използвани са принципи и механизми, елиминиращи вредното въздействие на промишлеността върху околната среда и здравето на хората и спестяващи суровини и енергия.

Битова химия

3Aisa Aditivos Inteligentes SA е създала широка гама продукти за почистване, обезмасляване, обезмирисяване, пречистване на водата, репеленти за насекоми и др. Всички те са базирани на така наречените “чисти технологии”, за постигане на по-добро качество на живот и опазване на околната среда.